aggrzejniki logo
22 397 43 92

INFOLINIA 9-18

Regulamin serwisu

Regulamin i zasady sprzedaży w sklepie

Internetowym www.artykulygrzewcze.pl

I. Postanowienia Wstępne

II. Rodzaj i warunki oferowanych usług

III. Ceny i Informacje o artykułach

IV. Składanie i potwierdzenie zamówienia

V. Czas realizacji zamówienia i koszt dostawy

VI. Formy płatności

VII. Zwrot zamówionego Produktu

VIII. Tryb postępowania reklamacyjnego

IX. Ochrona danych osobowych

X. Odpowiedzialność

I Postanowienia Wstępne

Niniejszy Regulamin - zwany dalej [REGULAMINEM] - został sporządzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1

ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. Określa on:

warunki techniczne i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, za pośrednictwem sklepu

internetowego dostępnego w Internecie pod adresem http://www.artykulygrzewcze.pl

zasady zawierania na odległość umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego

"artykulygrzewcze.pl" i wykonywania tych umów;

prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta;

zasady postępowania reklamacyjnego.

1.

Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.artykulygrzewcze.pl, zwany dalej [SKLEPEM INTERNETOWYM],

prowadzony jest przez: AG Grzejniki Design Łukasz Sosnowski Anita Dejnacka Spółka Komandytowa tj. [SPRZEDAWCA], zarejestrowaną przy: ul. Bartyckiej 24/26 lok. 211, 00-716 Warszawa.

AG Grzejniki Design Łukasz Sosnowski Anita Dejnacka Spółka Komandytowa jest zarejestrowana pod numerem KRS 943516, Regon 520914855, NIP 5213951791

Adres rejestracji firmy nie jest adresem korespondencyjnym sprzedawcy.

Adresem korespondencyjnym sprzedawcy jest adres salonu sprzedaży, mieszczącego się przy ul. Bartyckiej 24/26 paw. 211 00-716 Warszawa

2.

Kupującym może być osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości

prawnej , która korzysta z usług oferowanych przez Sklep Internetowy - zwany dalej [KLIENTEM]

3.

Rzeczy będące przedmiotem świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem zwane są

dalej [PRODUKTAMI]

4.

Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją warunków

niniejszego regulaminu - brak takiej akceptacji lub zgłoszenie zastrzeżeń do niniejszego regulaminu powoduje, iż

zamówienie Klienta nie będzie traktowane jako wiążące Sprzedawcę

Niniejszy Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem witryny

http://www.artykulygrzewcze.pl, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie

Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011r . Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

warunków w podanym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na

stronie Sklepu Internetowego

II Rodzaj i warunki oferowanych usług

Rodzaj i zakres oferowanych usług.

Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż Produktów, których oferta znajduje się na stronach internetowych

sklepu, wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet oraz w siedzibie firmy.

1.

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Korzystanie z usług sklepu wymaga dostępu do strony internetowej www.artykulygrzewcze.pl poprzez

komputer PC lub laptop z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, o

czym Klient zostanie poinformowany komunikatem umieszczonym na stronie sklepu.

Zakazane jest dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym

III Ceny i Informacje o artykułach

Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i podawane są w

złotych polskich. Przy wysyłce Produktów na terenie Polski ceny nie są obciążane żadnymi dodatkowymi opłatami lub podatkami. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia

zamówienia przez Klienta.

1.

Do zamówienia należy doliczyć koszty dostawy, które pokrywa Klient.

Dane techniczne i opisy produktów są przygotowywane przez firmę AG Grzejniki Design na podstawie

materiałów dostarczonych przez dostawców i producentów.

IV Składanie i potwierdzenie zamówienia

Składanie zamówienia

Zamówienia na Produkty oferowane w Sklepie Internetowym przyjmowane są za pomocą "Formularza

zamówienia" z koszykiem zakupów na stronie "Finalizacji zamówienia".

Podstawowym warunkiem realizacji zakupu Produktów jest prawidłowe wypełnienie formularza

zamówienia. Należy podać dane osobowe osoby zamawiającej: imię i nazwisko, numer telefonu

kontaktowego, adres e-mail, w przypadku podmiotu gospodarczego nazwę firmy, NIP, adres do faktury

VAT i / lub adres, na jaki ma zostać dostarczony Produkt.

Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.

Klient może złożyć zamówienie elektroniczne przez 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia

złożone w dni powszednie po godz. 17.30 ,w soboty po godz. 15, oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą następnego dnia

roboczego.

1.

Zawarcie umowy

Publikacja informacji o Produktach w sklepie internetowym artykulygrzewcze.pl jest ich prezentacją i

stanowi jedynie zaproszenie do składania oferty kupna, a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie

oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.

Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna zamawianych przedmiotów, zgodnie z informacją

na ich temat znajdującą się w momencie zamówienia na witrynie Sklepu Internetowego. Po złożeniu przez klienta zamówienia Sprzedawca wysyła e-maila zwrotnego z informacją dotyczącą terminu realizacji , oraz opcji i kosztów dostawy. Potwierdzenie elektroniczne przez klienta akceptacji warunków zamówienia oraz wpłata przez niego należności jest momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży, zgodnie z niniejszym regulaminem.

Wiążącą ceną zakupu, dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia

zamówienia przez klienta. Wiążące są również inne elementy oferty jak koszt dostawy

oraz realizacji zamówienia opisane przez sprzedawcę w mailu poprzedzającym zawarcie umowy kupna.

V Czas realizacji zamówienia i koszt dostawy

Dokładny czas oczekiwania na przesyłkę .

1.W przypadku chwilowego braku zamówionego Produktu w magazynie Sprzedawcy czas ten może się wydłużyć. O takim przypadku klient każdorazowo jest informowany, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.

Informujemy, że firmy przewozowe nie pracują w soboty i w niedziele.

2.Koszt dostawy jest zależny od całkowitej wagi produktu, na którą składa się waga produktu i/lub opakowania

firmowego np. karton, oraz wymiarów. Sprzedawca wycenia dostawę przed zawarciem umowy kupno-sprzedaż wg obowiązującego cennika firmy kurierskiej.

3.Zamówiony Produkt dostarczamy za pośrednictwem firm kurierskich na terenie Polski.

VI Formy płatności

1.Za zakupy w Sklepie Internetowym można zapłacić przelewem - na numer rachunku bankowego Sprzedawcy:

AG Grzejniki Design Łukasz Sosnowski Anita Dejnacka Spółka Komandytowa

ul. Bartycka 24/26 lok. 211,

00-716 Warszawa

89150012721212700527920000

podanego mailu zwrotnym do kupującego.

Prosimy nie zapomnieć o wpisaniu numeru zamówienia oraz Imienia i Nazwiska przy przelewie (w formularzu przelewu). Po otrzymaniu wpłaty, sklep nadaje przesyłkę w przypadku zamówień typowych ,będących na stanie magazynowym. W przypadku produktu pod indywidualne zamówienie klienta, od tego momentu sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia.

2.Za zakupy w Sklepie Internetowym można zapłacić gotówką, przy odbiorze towaru w salonie sprzedaży firmy na ul. Bartyckiej 24/26 paw. 211 (teren Stowarzyszenia DOM)

Na każdy sprzedany towar wystawiamy faktury VAT, bądź paragon.

VII Zwrot zamówionego Produktu

Na podstawie art. 7 "Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów" oraz "Ustawy o

odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) Klient,

który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od dnia

wydania zamówionego Produktu, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie. Za moment

wydania Produktu przyjmuje się datę dokumentu wydania Produktu.

Klient zobowiązany jest do poinformowania sprzedawcy o zamiarze dokonania zwrotu zakupionego towaru mailowo bądź telefonicznie. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie produktu. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest dostarczenie produktu kompletnego bez widocznych śladów jego użytkowania (nie może być używany), w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu, do przesyłki należy dołączyć oryginał pisma informującego, że sprzęt zostaje odesłany na zasadach zwrotu, dołączyć kserokopię dokumentu zakupu (paragon, faktura) oraz podać dokładne dane nabywcy wraz z numerem konta bankowego, na które mają być odesłane pieniądze. Zwracany towar prosimy bezpiecznie zapakować i na przesyłce w widocznym miejscu napisać "ZWROT". Po akceptacji przez Sprzedającego zwrotu towaru, Kupujący ma obowiązek podpisać i odesłać korektę do faktury sprzedaży.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.

2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po

usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku

finansowym,

4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

6) dostarczania prasy,

7) usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

Towar produkowany na zamówienie Klienta nie podlega odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

 

Wszelkie odstępstwa od powyższych wymagań będą podstawą do nie uznania odstąpienia od umowy zgodnie z

art.7 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów z dnia 2 marca 2000 roku. W takim przypadku wszelkie

koszty i ryzyka z tym związane ponosi Klient.

 

Produkt zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres salonu sprzedaży ,Sprzedającego tj.

AG Grzejniki Design

ul. Bartycka 24/26 paw. 211

00-716 Warszawa

 

Koszty związane z odesłaniem Produkt pokrywa Klient.

W przypadku nie dopełnienia któregoś z powyższych warunków przez kupującego, zastrzegamy sobie prawo nie przyjęcia przesyłki zwrotnej lub zarzutu bezskuteczności wobec odstąpienia od umowy.

Formularz odstapienia od umowy - KLIKNIJ I POBIERZ.

VIII Tryb postępowania reklamacyjnego

Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym artykulygrzewcze.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Produkty posiadają gwarancję

producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.

W każdym przypadku wszystkie produkty objęte są 12 miesięczną rękojmią Sprzedawcy (sklepu artykylygrzewcze.com) na warunkach wynikających z kodeksu cywilnego.

1.

Gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy produkt dotknięty jest

uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego.

Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od dostarczyciela, Klient ma obowiązek sprawdzić, czy

opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.

2.

W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić "Protokół szkody" podpisanego przez Klienta i dostawcę przesyłki, który będzie podstawą do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji.

W przypadku stwierdzenia wad technicznych zakupionego Produktu czy jego niezgodności z zawartą umową

Klient ma prawo go reklamować w ramach uprawnień wynikających z rękojmi lub na zasadach zgodnych z Ustawą z dn.27 lipca 2002 r. "O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej" oraz z Kodeksem Cywilnym.

Jeżeli Produkt jest niezgodny z zawartą umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu

zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba ,że naprawa albo wymiana są

niemożliwe (np. z powodu zbyt wysokich kosztów lub wyczerpania Produktu).

3.

Reklamacje dotyczące zakupionego Produktu należy zgłaszać w formie pisemnej na adres salonu sprzedaży Sprzedawcy.

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane: oznaczenie Klienta (w tym jego imię,

nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres pocztowy oraz dane

osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją) a także opis problemu

będącego podstawą złożenia reklamacji.

4.

Sprzedawca udzieli pisemnej odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, na adres wskazany przez Klienta.

5.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia produktu z winy Klienta, wszelkie koszty wyżej

wymienionych procedur pokrywa klient.

IX. Ochrona danych osobowych

Informacje podawane przez Klienta są niezbędne do zatwierdzenia zamówień, faktur; ich brak powoduje unieważnienie zamówienia. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

1.

Dane osobowe uzyskane w trakcie działalności Sklepu Internetowego:

są poufne

są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb Sklepu Internetowego

w żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do

tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z

1997r. nr 133 poz. 883).

2.

Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz wniesienia żądania zaprzestania ich

wykorzystywania.

3.

Struktura witryny Sklepu Internetowego została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera.

X. Odpowiedzialność

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań umowy w przypadku siły wyższej,

zakłóceń, ogólnego lub częściowego strajku, szczególnie w usługach pocztowych, przewozowych, w wypadku,

powodzi, pożaru lub wojny.

1.

Klient zgadza się i rozumie, w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, że Sprzedawca

nie będzie odpowiadać za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne, wynikowe lub moralne

szkody:

- związane lub wynikające z korzystania lub niemożności korzystania ze strony artykulygrzewcze.pl lub

jakiejkolwiek innej strony, do której Klient uzyskuje dostęp przez łącze umieszczone na niniejszej stronie

- wynikające z zakupu produktów jakiegokolwiek produktu w sklepie internetowym artykulygrzewcze.pl

2.

Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje wynikające ze złego użytkowania produktów

zakupionych w Sklepie Internetowym.